Classes

Andre_buer_og_hvelv
Andre_byggverk
Andre_byggverkstyper
Andre_fagverk_sprengverk_og_hengverk
Andre_henge-_og_flytebruer
Andre_kassebruer
Andre_konstruksjoner
Andre_kulverter_ror_og_hvelv_i_fylling
Andre_platebruer
Annen_overbygning
Annen_underbygning
Annet
Annet_element
Annet_element_Annet_element
Annet_utstyr
AnnetElement
Bevegelig_overbygning
Bevegelig_overbygning_Annet_bevegelig_overbygningselement
Bevegelig_overbygning_Avballanseringssystem
Bevegelig_overbygning_Hovedbjelke
Bevegelig_overbygning_Maskin
Bevegelig_overbygning_Motvekt
Bevegelig_overbygning_Tannkrans_drivverk
Bevegelig_overbygning_Tverrbaerer
Bevegelig_overbygning_Wire_kjetting
Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1
Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Annet_bjelkeelement
Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Hovedbjelke
Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Tverrbaerer
Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Tverrkryss
Bjelke_platebru_massiv_1BH5
Bjelke_platebru_massiv_1BH5_andre
Bjelke_platebru_massiv_1BH5_med_vinger
Bjelke_platebru_massiv_1BH5_rektangulaert_tverrsnitt
Bjelke_platebru_massiv_1BH5_skra_platekanter
Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5
Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_andre
Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_med_vinger
Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_rektangulaert_tverrsnitt
Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_skra_platekanter
Bjelkebru_BH1
Bjelkebru_ikke_normerte_elementer
Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_andre
Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_DT_elementer
Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_I_elementer
Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_modifiserte_I_elementer
Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_svalbard_gangbru
Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_tverrspent_plate_med_bjelker
Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_ubatbjelker_tyskerbjelker
Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_utligger_utkraget
Bjelkebru_NIB
Bjelkebru_NIB_andre
Bjelkebru_NIB_etterspente_med_samvirke
Bjelkebru_NIB_etterspente_uten_samvirke
Bjelkebru_NIB_forspente_med_samvirke
Bjelkebru_NIB_forspente_uten_samvirke
Bjelkebru_NOB_hulromstverrsnitt_med_samvirke
Bjelkebru_NOB_hulromstverrsnitt_uten_samvirke
Bjelkebru_NOB_massivtverssnitt
Bjelkebru_NOB_NOT
Bjelkebru_normerte_elementer_andre
Bjelkebru_normerte_elementer_elementbru_nr_1
Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_1
Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_2
Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_3
Bjelkebru_normerte_elementer_ikke_NIB_NOB_NOT
Bjelkebru_NOT_med_samvirke
Bjelkebru_NOT_NOB_andre
Bjelkebru_NOT_uten_samvirke
Bjelkebru_plassprodusert
Bjelkebru_plassprodusert_andre
Bjelkebru_plassprodusert_konstant_hoyde_med_samvirke
Bjelkebru_plassprodusert_konstant_hoyde_uten_samvirke
Bjelkebru_plassprodusert_overliggende_bjelker
Bjelkebru_plassprodusert_variabel_hoyde_med_samvirke
Bjelkebru_plassprodusert_variabel_hoyde_uten_samvirke
Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde
Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_andre
Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_klinkede_med_nagleskjoter
Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_doble_steg_med_samvirke
Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_doble_steg_uten_samvirke
Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_med_samvirke
Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_uten_samvirke
Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_med_samvirke
Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_uten_samvirke
Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde
Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_andre
Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_klinkede_med_nagleskjoter
Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_doble_steg_med_samvirke
Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_doble_steg_uten_samvirke
Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_med_samvirke
Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_uten_samvirke
Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_med_samvirke
Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_uten_samvirke
Bjelkebru_valsede_bjelker
Bjelkebru_valsede_bjelker_andre
Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_A_med_samvirke
Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_A_uten_samvirke
Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_B_med_samvirke
Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_B_uten_samvirke
Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_M
Bjelkebru_valsede_bjelker_I_profiler
Bjelkeramme
Bjelkeramme_andre
Bjelkeramme_med_bunnplate
Bjelkeramme_med_fjellfot
Bjelkeramme_med_salefundament
Bjelkeramme_med_salefundament_og_trykkbjelker
Bru_i_fylling
Brudekke_Slitelag
Brudekke_Slitelag_Annet_brudekkeelement
Brudekke_Slitelag_Brudekke_sek_baeresystem
Brudekke_Slitelag_Kantdrager
Brudekke_Slitelag_Pahengt_gangbane
Brudekke_Slitelag_Slitelag_fuktisolasjon
Brudekke_Slitelag_Slitelag_i_kulvert
Buebru_med_langsgaende_baerevegger
Buebru_med_langsgaende_baerevegger_andre
Buebru_med_langsgaende_baerevegger_kassetverrsnitt
Buebru_med_langsgaende_baerevegger_kassetverrsnitt_tre_flere_vegger
Buebru_med_langsgaende_baerevegger_med_flens
Buebru_med_langsgaende_baerevegger_U-tverrsnitt
Buebru_med_langsgaende_baerevegger_uten_flens
Buebru_mellomliggende_brudekke
Buebru_mellomliggende_brudekke_andre
Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt
Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt
Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt
Buebru_mellomliggende_brudekke_fagverksbue
Buebru_og_hvelvbru
Buebru_overliggende_brudekke
Buebru_overliggende_brudekke_andre
Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_hultverrsnitt
Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt
Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_profilert_tverrsnitt
Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_hultverrsnitt
Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_massivt_tverrsnitt
Buebru_overliggende_brudekke_fagverksbue
Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen
Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_andre
Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_dobbeltbuer_hultverrsnitt
Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt
Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_enkeltbue_hultverrsnitt
Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_enkeltbue_massivt_tverrsnitt
Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_fagverksbue
Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_profilert_tverrsnitt
Buebru_underliggende_brudekke
Buebru_underliggende_brudekke_andre
Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt
Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt_strekkband
Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt
Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt_strekkband
Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt
Buebru_underliggende_brudekke_fagverksbue
Buebru_underliggende_brudekke_nettverksbue
Buebru_underliggende_brudekke_profilert_tverrsnitt_strekkband
Buefundament
Buekonstruksjon
Buekonstruksjon_Annet_bueelement
Buekonstruksjon_Bue
Buekonstruksjon_Buesoyle
Buekonstruksjon_Buevegg
Buekonstruksjon_Hengestenger
Buekonstruksjon_Langsgaende_bjelke
Buekonstruksjon_Langsgaende_plate
Buekonstruksjon_Overmur
Buekonstruksjon_Tverrbaerer
Byggverk
Byggverksdel
Byggverkselement
Byggverkskategori_og_Status
Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status
Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status
Diverse_typekoder
Diverse_typekoder_Servicebygg
Fagverk
Fagverk_Annet_fagverkselement
Fagverk_Fagverksvegg
Fagverk_Langbaerer
Fagverk_Tverrbaerer
Fagverk_Vindavstivning
Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt
Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_andre
Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_hellende_baerevegger
Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_mellomliggende_brudekke
Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_mellomliggende_brudekke_vertikale_endestaver
Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_underliggende_brudekke
Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_underliggende_brudekke_vertikale_endestaver
Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde
Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_andre
Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_mellomliggende_brudekke
Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_overliggende_brudekke
Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_underliggende_brudekke
Fagverksbru_sprengverksbru_og_hengverksbru
Fastmontert_tilkomstutstyr
Fastmontert_tilkomstutstyr_Annet_fastmontert_tilkomstutstyr
Fastmontert_tilkomstutstyr_Heis
Fastmontert_tilkomstutstyr_Leider
Fastmontert_tilkomstutstyr_Malevogn
Fastmontert_tilkomstutstyr_Trapp
Ferjekaibru
Ferjekaibru-utstyr
Ferjekaibru-utstyr_Annet_ferjekaibru-utstyr
Ferjekaibru-utstyr_Brufendring_buffer
Ferjekaibru-utstyr_Frontbjelke
Ferjekaibru-utstyr_Heisebjelke
Ferjekaibru-utstyr_Heisesystem
Ferjekaibru-utstyr_Sperrebom
Ferjekaibru_andre
Ferjekaibru_reservebru_mobil
Ferjekaibru_standard_1982
Ferjekaibru_standard_1993
Ferjeleie
Fjelltunnel
Fjelltunnel_med_elementhvelv
Fjelltunnel_med_plasstopt_hvelv
Fjelltunnel_rasprengt
Flytebru
Flytebru_adskilte_flyteelementer_med_forankring
Flytebru_adskilte_flyteelementer_uten_forankring
Flytebru_andre
Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_med_forankring_kjorebane_pa_flyteelement
Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_med_forankring_kjorebane_pa_soyler
Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_flyteelement
Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_soyler
Flytebru_neddykkede_pontonger
foaf:Agent
foaf:Organization
Forankring
Forankring_Annen_forankring
Forankring_Fjellforankring
Forankring_Forankring_av_pontong
Forankring_Forankring_av_rorbru
Forankring_Gravitasjonsforankring
Forsterkning_og_Ombygging
Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement
Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke
Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar
Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning
Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar
Forsterkning_og_Ombygging_Forsterkning_ombygning_andre
Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning
Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning
Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai
Frittfrembygg-bru_kassebru
Frittfrembygg-bru_kassebru_andre
Frittfrembygg-bru_kassebru_skra_vegger
Frittfrembygg-bru_kassebru_skra_vegger_med_motvekt
Frittfrembygg-bru_kassebru_vertikale_vegger
Frittfrembygg-bru_kassebru_vertikale_vegger_med_motvekt
G_S_Bru
Generelle_Administrative_Data
Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder
Generelle_Administrative_Data_Klimasone
Generelle_Administrative_Data_Kode_for_distrikt
Generelle_Administrative_Data_Kode_for_eier
Generelle_Administrative_Data_Kode_for_funksjonskontraktomrade
Generelle_Administrative_Data_Kode_for_kommune
Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig
Grunn_og_underbygning
Grunn_og_underbygning_element
Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate
Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva
Grunn_og_underbygning_Landkartyper
Grunn_og_underbygning_Massetype
Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper
Grunn_og_underbygning_Peletype
Grunn_og_underbygning_Pilartyper
Grunnen
Grunnen_Annen_grunn
Grunnen_Armert_jord
Grunnen_Byggegrop
Grunnen_Erosjonssikring
Grunnen_Fylling
Grunnen_Grontareal
Grunnen_Peler
Grunnen_Skraningsbeskyttelse
Grunnen_Spunt
Heisutstyr
Heisutstyr_Aggregat
Heisutstyr_Annet_heiseutstyr
Heisutstyr_Elektrisk_styreskap
Heisutstyr_Hydrauliske_ror_slanger
Heisutstyr_Loftesylinder
Heisutstyr_Nodstrom_fra_ferje
Heisutstyr_Radiostyring
Heisutstyr_Signallys_for_ferjekaibru
Heisutstyr_Vedlikeholdsoppheng_for_fk-bru
Hengebru_med_bjelker
Hengebru_med_bjelker_andre
Hengebru_med_bjelker_ett_opphengt_sidespenn
Hengebru_med_bjelker_ett_tarn
Hengebru_med_bjelker_ingen_opphengte_sidespenn
Hengebru_med_bjelker_to_opphengte_sidespenn
Hengebru_med_fagverk
Hengebru_med_fagverk_andre
Hengebru_med_fagverk_ett_opphengt_sidespenn
Hengebru_med_fagverk_ett_tarn
Hengebru_med_fagverk_ingen_opphengte_sidespenn
Hengebru_med_fagverk_to_opphengte_sidespenn
Hengebru_med_kasse
Hengebru_med_kasse_andre
Hengebru_med_kasse_ett_opphengt_sidespenn
Hengebru_med_kasse_ett_tarn
Hengebru_med_kasse_ingen_opphengte_sidespenn
Hengebru_med_kasse_to_opphengte_sidespenn
Hengebru_skrastagbru_flytebru_og_nedtrykket_rorbru
Hengefagverksbru
Hengekonstruksjon
Hengekonstruksjon_Annen_hengekonstruksjon
Hengekonstruksjon_Avstivningsbaerer
Hengekonstruksjon_Baerekabel
Hengekonstruksjon_Festeelement_baerekabel
Hengekonstruksjon_Hengestang_med_feste
Hengekonstruksjon_Sadel_lager_baerekabel
Hengekonstruksjon_Tverrbaerer
Hengverksbru
Hengverksbru_andre
Hengverksbru_parabel
Hengverksbru_trapes_mellomliggende_brubane
Hengverksbru_trapes_overliggende_brubane
Hengverksbru_trapes_underliggende_brubane
Hengverksbru_trekant_mellomliggende_brubane
Hengverksbru_trekant_overliggende_brubane
Hengverksbru_trekant_underliggende_brubane
Hvelv_i_fylling_glattvegget
Hvelv_i_fylling_glattvegget_andre
Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_bunnplate
Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_fjellfot
Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_salefundament
Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_salefundament_med_trykkbjelker
Hvelv_i_fylling_korrugert
Hvelv_i_fylling_korrugert_andre
Hvelv_i_fylling_korrugert_med_bunnplate
Hvelv_i_fylling_korrugert_med_fjellfot
Hvelv_i_fylling_korrugert_med_salefundament
Hvelv_i_fylling_korrugert_med_salefundament_og_trykkbjelker
Hvelvbru_med_hel_overmur
Hvelvbru_med_hel_overmur_alt_murt_med_mortel
Hvelvbru_med_hel_overmur_alt_murt_som_torrmur
Hvelvbru_med_hel_overmur_andre
Hvelvbru_med_hel_overmur_betonghvelv_overmur_med_mortel
Hvelvbru_med_hel_overmur_betonghvelv_overmur_murt_som_torrmur
Hvelvbru_med_hel_overmur_hvelv_i_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur
Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv
Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_med_mortel
Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_som_torrmur
Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_andre
Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_betonghvelv_overmur_med_mortel
Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_betonghvelv_overmur_murt_som_torrmur
Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_med_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur
Jernbanebru
Kai
Kai_Andre_kaier
Kai_bevegelig_bru_og_andre_brutyper
Kai_Liggekai_strandkai
Kai_Liggekai_utstikker
Kai_Ro-ro-rampe
Kai_Sekundaerkai_
Kai_Tilleggskai_strandkai
Kai_Tilleggskai_strandkai_standard_1993
Kai_Tilleggskai_utstikker
Kai_Tilleggskai_utstikker_standard_1993
Kaiutstyr
Kaiutstyr_Annet_kaiutstyr
Kaiutstyr_Fenderverk
Kaiutstyr_Fortoyningsutstyr
Kaiutstyr_Kantlist
Kaiutstyr_Redningsutstyr
Kasse
Kasse_Annet_kasseelement
Kasse_Bunnplate
Kasse_Tverrbaerer
Kasse_Tverrskott
Kasse_Vegg
Kassebru
Kassebru_konstant_hoyde
Kassebru_konstant_hoyde_andre
Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt
Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_andre
Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_skra_vegger
Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_skra_vegger_med_avstivning
Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_tre_flere_skra_vegger
Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_tre_flere_vertikale_vegger
Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger
Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger_med_avstivning
Kassebru_konstant_hoyde_skra_vegger
Kassebru_konstant_hoyde_skra_vegger_med_avstivning
Kassebru_konstant_hoyde_tre_flere_skra_vegger
Kassebru_konstant_hoyde_tre_flere_vertikale_vegger
Kassebru_konstant_hoyde_vertikale_vegger
Kassebru_konstant_hoyde_vertikale_vegger_med_avstivning
Kassebru_variabel_hoyde
Kassebru_variabel_hoyde_andre
Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt
Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_andre
Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_skra_vegger
Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_skra_vegger_med_avstivning
Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_tre_flere_skra_vegger
Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_tre_flere_vertikale_vegger
Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger
Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger_med_avstivning
Kassebru_variabel_hoyde_skra_vegger
Kassebru_variabel_hoyde_skra_vegger_med_avstivning
Kassebru_variabel_hoyde_tre_flere_skra_vegger
Kassebru_variabel_hoyde_tre_flere_vertikale_vegger
Kassebru_variabel_hoyde_vertikale_vegger
Kassebru_variabel_hoyde_vertikale_vegger_med_avstivning
Klaffebru
Klaffebru_andre
Klaffebru_enarmet_bjelker
Klaffebru_enarmet_fagverk
Klaffebru_enarmet_kasse
Klaffebru_toarmet_bjelker
Klaffebru_toarmet_fagverk
Klaffebru_toarmet_kasse
Kodeliste
Komponent
Konstruksjoner_i_fylling
Konstruksjoner_i_fylling_Annet_konstruksjonselement_i_fylling
Konstruksjoner_i_fylling_element
Konstruksjoner_i_fylling_Fundament_Bunnplate
Konstruksjoner_i_fylling_Hvelvelement
Konstruksjoner_i_fylling_Lastfordelingsplate
Konstruksjoner_i_fylling_Rorelement
Konstruksjoner_i_fylling_Tak
Konstruksjoner_i_fylling_Vegg
Konstruksjoner_i_fylling_Vinge
Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper
Konstruksjonsmaterialer
Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_fasthetsklasser
Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser
Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong
Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong
Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser
Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong
Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong
Konstruksjonsmaterialer_fasthetsklasser
Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper
Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Andre_
Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Betong_
Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Stal_
Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Tre_
Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_fasthetsklasser
Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser
Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal
Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal
Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal
Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser
Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Hulprofilstal
Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal
Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal
Kulvert_bjelkeramme_ror_og_hvelv_i_fylling
Kulvert_plassprodusert
Kulvert_plassprodusert_andre
Kulvert_plassprodusert_med_bunnplate
Kulvert_plassprodusert_med_fjellfot
Kulvert_plassprodusert_med_salefundament
Kulvert_plassprodusert_med_salefundament_og_trykkbjelker
Kulvert_prefabrikert
Kulvert_prefabrikert_andre
Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr1
Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr2
Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr3
Kulvert_prefabrikert_med_plasstopt_bunnplate
Landfeste_for_flyte-rorbru
Landfeste_for_flyte-rorbru_Annet_landfesteelement
Landfeste_for_flyte-rorbru_Fundament
Landfeste_for_flyte-rorbru_Leddkonstruksjon
Landfeste_for_flyte-rorbru_Senkekasse
Landfeste_for_flyte-rorbru_Vegg
Landkar
Landkar_Annet_landkarelement
Landkar_Dekkplate
Landkar_Friksjonsplate
Landkar_Fundament
Landkar_Lastfordelingsplate
Landkar_Oppleggsbjelke_frittbaerende
Landkar_Vegg
Lastdata
Lastdata_Kode_for_brukslast
Lastdata_Kode_for_lastklasser
Lastdata_Kode_for_veggruppe
Losmassetunnel
Losmassetunnel_andre
Losmassetunnel_hvelv_med_bunnplate
Losmassetunnel_hvelv_uten_bunnplate
Losmassetunnel_rektangulaert_tverrsnitt_med_bunnplate
Losmassetunnel_rektangulaert_tverrsnitt_uten_bunnplate
Marine_konstruksjoner
Marine_konstruksjoner_Dykdalber
Marine_konstruksjoner_Molo
Motvektshus
Motvektshus_Annet_motvektshuselement
Motvektshus_Fundament
Motvektshus_Hus
Motvektshus_Pakjorselsvern
Neddykket_rorbru
Neddykket_rorbru_andre
Neddykket_rorbru_fordelte_forankringer_tettere_enn_100_m
Neddykket_rorbru_konsentrerte_forankringer
Neddykket_rorbru_pa_bunnen_med_opplager
Neddykket_rorbru_pa_bunnen_uten_opplager
Neddykket_rorbruelement
Normalt_utstyr
Normalt_utstyr_Annet_normalt_utstyr
Normalt_utstyr_Fuge_fugekonstruksjon
Normalt_utstyr_Fugeterskel
Normalt_utstyr_Lager_m_lageravsats
Normalt_utstyr_Ledning_kabel
Normalt_utstyr_Rekkverk
Normalt_utstyr_Vannavlop_drenssystem
Ordinar_bru_i_dagen
Overbygning
Overbygning_og_brudekke
Overbygning_og_brudekke_Bjelketype
Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane
Overbygning_og_brudekke_element
Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper
Overbygning_og_brudekke_Membrantyper
Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper
Overflatebehandling
Overflatebehandling_Betong
Overflatebehandling_Stal
Overflatebehandling_Tre
Overvakningsanlegg
Overvakningsanlegg_Annet_overvakningsanlegg
Overvakningsanlegg_Avfuktingsanlegg
Overvakningsanlegg_Instrumentering
Overvakningsanlegg_Katodisk_beskyttelse
Overvakningsanlegg_Sikkerhetsutstyr_skipspakjorsel
Parallellfagverksbru
Parallellfagverksbru_andre
Parallellfagverksbru_mellomliggende_brudekke
Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_hellende_endestaver
Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_hellende_endestaversekundaersystem
Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_vertikale_endestaver
Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_hellende_endestaver
Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_hellende_endestaver_sekundaersystem
Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_uten_vindavstivning
Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_vertikale_endestaver
Pilar
Pilar_Annet_pilarelement
Pilar_Fundament
Pilar_Pakjorselsvern
Pilar_Rigel
Pilar_Sokkel
Pilar_Soyle_skive
Plate-elementer_prefabrikerte_Andre
Plate-elementer_prefabrikerte_Elementbru_nr_2
Plate-elementer_prefabrikerte_Hulldekkeelementer
Plate_elementer_prefabrikerte
Plate_hovedbaeresystem
Platebru_bjelkeplatebru_og_ribbeplatebru
Platebru_massiv_BH5
Platebru_massiv_BH5_andre
Platebru_massiv_BH5_med_overliggende_forsterkning
Platebru_massiv_BH5_med_underliggende_kantforsterkning
Platebru_massiv_BH5_med_vinger
Platebru_massiv_BH5_rektangulaert_tverrsnitt
Platebru_massiv_BH5_skra_platekanter
Platebru_med_spareror_BH5
Platebru_med_spareror_BH5_andre
Platebru_med_spareror_BH5_med_vinger
Platebru_med_spareror_BH5_rektangulaert_tverssnitt
Platebru_med_spareror_BH5_skra_platekanter
Pontong
Ramme_og_gitterbjelkebru_og_andre_bjelkebruer
Rammebjelkebru
Reservebru
Reservebru_Acrow
Reservebru_andre
Reservebru_Bailey
Reservebru_Unifloat_flytebru
Reservebru_Universal_Mabey
Ribbeplatebru
Root
Ror_i_fylling_glattvegget
Ror_i_fylling_glattvegget_andre
Ror_i_fylling_glattvegget_flatbunnet_lavprofil
Ror_i_fylling_glattvegget_liggende_ellipse
Ror_i_fylling_glattvegget_paereformet
Ror_i_fylling_glattvegget_sirkulaert
Ror_i_fylling_glattvegget_staende_ellipse
Ror_i_fylling_korrugert
Ror_i_fylling_korrugert_andre
Ror_i_fylling_korrugert_flatbunnet_lavprofil
Ror_i_fylling_korrugert_liggende_ellipse
Ror_i_fylling_korrugert_paereformet
Ror_i_fylling_korrugert_sirkulaert
Ror_i_fylling_korrugert_staende_ellipse
Rullebru
Rullebru_andre
Rullebru_bjelker
Rullebru_fagverk
Rullebru_kasse
Skrastagbru_med_bjelker
Skrastagbru_med_bjelker_andre
Skrastagbru_med_bjelker_ett_tarn_ett_opphengt_spenn
Skrastagbru_med_bjelker_ett_tarn_to_opphengte_spenn
Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_ett_opphengt_sidespenn
Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_to_opphengte_sidespenn
Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn
Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_to_opphengte_sidespenn
Skrastagbru_med_kasse
Skrastagbru_med_kasse_andre
Skrastagbru_med_kasse_ett_tarn_ett_opphengt_spenn
Skrastagbru_med_kasse_ett_tarn_to_opphengte_spenn
Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_ett_opphengt_sidespenn
Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_to_opphengte_sidespenn
Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn
Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_to_opphengte_sidespenn
Skrastagfagverksbru
Skredoverbygg_med_fjellforankring
Skredoverbygg_med_fjellforankring_andre
Skredoverbygg_med_fjellforankring_apen_frontvegg_med_bakvegg
Skredoverbygg_med_fjellforankring_apen_frontvegg_uten_bakvegg
Skredoverbygg_med_fjellforankring_hel_frontvegg_med_bakvegg
Skredoverbygg_med_fjellforankring_hel_frontvegg_uten_bakvegg
Skredoverbygg_uten_fjellforankring
Skredoverbygg_uten_fjellforankring_andre
Skredoverbygg_uten_fjellforankring_kassetverrsnitt
Skredoverbygg_uten_fjellforankring_rortverrsnitt
Skredoverbygg_uten_fjellforankring_salefundament_apen_frontvegg
Skredoverbygg_uten_fjellforankring_salefundament_hel_frontvegg
Spesielle_installasjoner
Spesielle_installasjoner_Annen_spesiell_installasjon
Spesielle_installasjoner_Brannslokkingsustyr
Spesielle_installasjoner_Dreneringsanlegg
Spesielle_installasjoner_El-forsyningsanlegg
Spesielle_installasjoner_Maleutstyr
Spesielle_installasjoner_Radio-_TV-utstyr
Spesielle_installasjoner_Teleutstyr
Spesielle_installasjoner_Ventilasjonsanlegg
Spesielt_kaiutstyr
Spesielt_kaiutstyr_element
Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper
Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr
Spesielt_kaiutstyr_Heistyper
Sprengverksbru
Sprengverksbru_andre
Sprengverksbru_trapes_mellomliggende_brubane
Sprengverksbru_trapes_overliggende_brubane
Sprengverksbru_trapes_underliggende_brubane
Sprengverksbru_trekant_mellomliggende_brubane
Sprengverksbru_trekant_overliggende_brubane
Sprengverksbru_trekant_underliggende_brubane
Statisk_system
Stottekonstruksjon
Stottekonstruksjon_Annet_stottekonstruksjonselement
Stottekonstruksjon_element
Stottekonstruksjon_Forankringsstag
Stottekonstruksjon_Friksjonsplate
Stottekonstruksjon_Fundament
Stottekonstruksjon_Kjeglemur
Stottekonstruksjon_Lastfordelingsplate
Stottekonstruksjon_Vegg
Stottemur_plassprodusert
Stottemur_plassprodusert_andre
Stottemur_plassprodusert_massiv
Stottemur_plassprodusert_ribber_med_forankring
Stottemur_plassprodusert_salefundament_
Stottemur_plassprodusert_salefundament_med_forankring
Stottemur_plassprodusert_salefundament_med_ribber
Stottemur_prefabrikert
Stottemur_prefabrikert_andre
Stottemur_prefabrikert_armert_jord
Stottemur_prefabrikert_bingemur
Stottemur_prefabrikert_spunt
Stottemur_prefabrikert_torrmur
Stottemur_prefabrikert_tradkurver
Svingbru
Svingbru_andre
Svingbru_likearmet_bjelker
Svingbru_likearmet_fagverk
Svingbru_likearmet_kasse
Svingbru_ulikearmet
Tarn
Tarn_Annet_tarnelement
Tarn_Fundament
Tarn_Pakjorselsvern
Tarn_Sokkel
Tarn_Tarnbein
Tarn_Tarnrigel
Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr_Annet_tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr_Inntaksrist_varegrind
Tilleggsutstyr_Luke_dor
Tilleggsutstyr_Lys
Tilleggsutstyr_Overbygg_tak
Tilleggsutstyr_Spesielle_skilt
Tilleggsutstyr_Stoyskjerm
Tilleggsutstyr_Utsmykning
Tunnel_vegoverbygg
Tunnelportal
Tunnelportal_andre
Tunnelportal_hvelv
Tunnelportal_rektangulaert_tverrsnitt
Tunnelportal_sirkulaert_tverrsnitt
Tverrspent_plate
Tverrspent_platebru_andre
Tverrspent_platebru_elementer
Tverrspent_platebru_lameller_plank
Underbygning
Utstyr
Utstyr_Avlops_og_drenstyper
Utstyr_Belysningstyper
Utstyr_element
Utstyr_Fugeterskeltyper
Utstyr_Fugetyper
Utstyr_Guardrailtyper
Utstyr_Instrumenttyper
Utstyr_Lagertyper
Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror
Utstyr_Rekkverkstyper
Utstyrs-_og_servicebygg
Utstyrs-_og_servicebygg_Andre_utstyrs-_og_servicebygg
Utstyrs-_og_servicebygg_Kontrolltarn
Utstyrs-_og_servicebygg_Maskinhus
Utstyrs-_og_servicebygg_Servicebygg
Utstyrs-_og_servicebygg_Utstyrshus
Vegbru
Vegdata
Vegdata_Kode_for_beliggenhet
Vegdata_Kode_for_bru_over
Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane
Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb
Vegdata_Kode_for_vegeier
Vegdata_Kode_for_vegkategori
Vegdata_Kode_for_vegstatus
Veglokk
Veglokk_Boliglokk
Veglokk_Naeringslokk
Veglokk_Servicelokk
x