Classes

Administrative_data
Akse
Arkivdata
Brustatus
bs:Activity
bs:Event
bs:InformationObject
bs:PhysicalObject
bs:Property
bs:PropertyDef
bs:PropertyDefSet
bs:SpatialRegion
bs:State
bs:TemporalRegion
Byggedata
Byggeplan
foaf:Agent
foaf:Organization
ForsterkningOgOmbygging
Geografisk_koordinat
GrundegenskaperVanligBru
HendelserOgErfaringer
Hoveddata_Bruidentifikasjon
KompleksEgenskap
Koordinater
Kvalitetssikring_av_registreringer
Landomrade
Lastdata_ke
Materialdefinisjon
Materialdefinisjon_Andre
Materialdefinisjon_Betong
Materialdefinisjon_Stal
Materialdefinisjon_Tre
qudt:float percentage
qudt:integer percentage
SpesielleAvtaler
Storrelser
Storrelser_for_bruer
Storrelser_for_ferjeleier
Storrelser_for_konstruksjoner_i_fylling
Storrelser_for_stottekonstruksjoner
Storrelser_for_tunneler_og_vegoverbygg
Trafikkromsmal
v440:Andre_buer_og_hvelv
v440:Andre_byggverk
v440:Andre_byggverkstyper
v440:Andre_fagverk_sprengverk_og_hengverk
v440:Andre_henge-_og_flytebruer
v440:Andre_kassebruer
v440:Andre_konstruksjoner
v440:Andre_kulverter_ror_og_hvelv_i_fylling
v440:Andre_platebruer
v440:Annen_overbygning
v440:Annen_underbygning
v440:Annet
v440:Annet_element
v440:Annet_element_Annet_element
v440:Annet_utstyr
v440:AnnetElement
v440:Bevegelig_overbygning
v440:Bevegelig_overbygning_Annet_bevegelig_overbygningselement
v440:Bevegelig_overbygning_Avballanseringssystem
v440:Bevegelig_overbygning_Hovedbjelke
v440:Bevegelig_overbygning_Maskin
v440:Bevegelig_overbygning_Motvekt
v440:Bevegelig_overbygning_Tannkrans_drivverk
v440:Bevegelig_overbygning_Tverrbaerer
v440:Bevegelig_overbygning_Wire_kjetting
v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1
v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Annet_bjelkeelement
v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Hovedbjelke
v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Tverrbaerer
v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Tverrkryss
v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5
v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_andre
v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_med_vinger
v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_rektangulaert_tverrsnitt
v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_skra_platekanter
v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5
v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_andre
v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_med_vinger
v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_rektangulaert_tverrsnitt
v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_skra_platekanter
v440:Bjelkebru_BH1
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_andre
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_DT_elementer
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_I_elementer
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_modifiserte_I_elementer
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_svalbard_gangbru
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_tverrspent_plate_med_bjelker
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_ubatbjelker_tyskerbjelker
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_utligger_utkraget
v440:Bjelkebru_NIB
v440:Bjelkebru_NIB_andre
v440:Bjelkebru_NIB_etterspente_med_samvirke
v440:Bjelkebru_NIB_etterspente_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_NIB_forspente_med_samvirke
v440:Bjelkebru_NIB_forspente_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_NOB_hulromstverrsnitt_med_samvirke
v440:Bjelkebru_NOB_hulromstverrsnitt_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_NOB_massivtverssnitt
v440:Bjelkebru_NOB_NOT
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_andre
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_elementbru_nr_1
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_1
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_2
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_3
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_ikke_NIB_NOB_NOT
v440:Bjelkebru_NOT_med_samvirke
v440:Bjelkebru_NOT_NOB_andre
v440:Bjelkebru_NOT_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_plassprodusert
v440:Bjelkebru_plassprodusert_andre
v440:Bjelkebru_plassprodusert_konstant_hoyde_med_samvirke
v440:Bjelkebru_plassprodusert_konstant_hoyde_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_plassprodusert_overliggende_bjelker
v440:Bjelkebru_plassprodusert_variabel_hoyde_med_samvirke
v440:Bjelkebru_plassprodusert_variabel_hoyde_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_andre
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_klinkede_med_nagleskjoter
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_doble_steg_med_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_doble_steg_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_med_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_med_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_andre
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_klinkede_med_nagleskjoter
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_doble_steg_med_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_doble_steg_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_med_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_med_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_andre
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_A_med_samvirke
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_A_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_B_med_samvirke
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_B_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_M
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_I_profiler
v440:Bjelkeramme
v440:Bjelkeramme_andre
v440:Bjelkeramme_med_bunnplate
v440:Bjelkeramme_med_fjellfot
v440:Bjelkeramme_med_salefundament
v440:Bjelkeramme_med_salefundament_og_trykkbjelker
v440:Bru_i_fylling
v440:Brudekke_Slitelag
v440:Brudekke_Slitelag_Annet_brudekkeelement
v440:Brudekke_Slitelag_Brudekke_sek_baeresystem
v440:Brudekke_Slitelag_Kantdrager
v440:Brudekke_Slitelag_Pahengt_gangbane
v440:Brudekke_Slitelag_Slitelag_fuktisolasjon
v440:Brudekke_Slitelag_Slitelag_i_kulvert
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_andre
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_kassetverrsnitt
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_kassetverrsnitt_tre_flere_vegger
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_med_flens
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_U-tverrsnitt
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_uten_flens
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_andre
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_fagverksbue
v440:Buebru_og_hvelvbru
v440:Buebru_overliggende_brudekke
v440:Buebru_overliggende_brudekke_andre
v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_hultverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_profilert_tverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_hultverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_massivt_tverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_fagverksbue
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_andre
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_dobbeltbuer_hultverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_enkeltbue_hultverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_enkeltbue_massivt_tverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_fagverksbue
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_profilert_tverrsnitt
v440:Buebru_underliggende_brudekke
v440:Buebru_underliggende_brudekke_andre
v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt
v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt_strekkband
v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt
v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt_strekkband
v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt
v440:Buebru_underliggende_brudekke_fagverksbue
v440:Buebru_underliggende_brudekke_nettverksbue
v440:Buebru_underliggende_brudekke_profilert_tverrsnitt_strekkband
v440:Buefundament
v440:Buekonstruksjon
v440:Buekonstruksjon_Annet_bueelement
v440:Buekonstruksjon_Bue
v440:Buekonstruksjon_Buesoyle
v440:Buekonstruksjon_Buevegg
v440:Buekonstruksjon_Hengestenger
v440:Buekonstruksjon_Langsgaende_bjelke
v440:Buekonstruksjon_Langsgaende_plate
v440:Buekonstruksjon_Overmur
v440:Buekonstruksjon_Tverrbaerer
v440:Byggverk
v440:Byggverksdel
v440:Byggverkselement
v440:Byggverkskategori_og_Status
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status
v440:Diverse_typekoder
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg
v440:Fagverk
v440:Fagverk_Annet_fagverkselement
v440:Fagverk_Fagverksvegg
v440:Fagverk_Langbaerer
v440:Fagverk_Tverrbaerer
v440:Fagverk_Vindavstivning
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_andre
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_hellende_baerevegger
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_mellomliggende_brudekke
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_mellomliggende_brudekke_vertikale_endestaver
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_underliggende_brudekke
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_underliggende_brudekke_vertikale_endestaver
v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde
v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_andre
v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_mellomliggende_brudekke
v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_overliggende_brudekke
v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_underliggende_brudekke
v440:Fagverksbru_sprengverksbru_og_hengverksbru
v440:Fastmontert_tilkomstutstyr
v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Annet_fastmontert_tilkomstutstyr
v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Heis
v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Leider
v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Malevogn
v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Trapp
v440:Ferjekaibru
v440:Ferjekaibru-utstyr
v440:Ferjekaibru-utstyr_Annet_ferjekaibru-utstyr
v440:Ferjekaibru-utstyr_Brufendring_buffer
v440:Ferjekaibru-utstyr_Frontbjelke
v440:Ferjekaibru-utstyr_Heisebjelke
v440:Ferjekaibru-utstyr_Heisesystem
v440:Ferjekaibru-utstyr_Sperrebom
v440:Ferjekaibru_andre
v440:Ferjekaibru_reservebru_mobil
v440:Ferjekaibru_standard_1982
v440:Ferjekaibru_standard_1993
v440:Ferjeleie
v440:Fjelltunnel
v440:Fjelltunnel_med_elementhvelv
v440:Fjelltunnel_med_plasstopt_hvelv
v440:Fjelltunnel_rasprengt
v440:Flytebru
v440:Flytebru_adskilte_flyteelementer_med_forankring
v440:Flytebru_adskilte_flyteelementer_uten_forankring
v440:Flytebru_andre
v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_med_forankring_kjorebane_pa_flyteelement
v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_med_forankring_kjorebane_pa_soyler
v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_flyteelement
v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_soyler
v440:Flytebru_neddykkede_pontonger
v440:Forankring
v440:Forankring_Annen_forankring
v440:Forankring_Fjellforankring
v440:Forankring_Forankring_av_pontong
v440:Forankring_Forankring_av_rorbru
v440:Forankring_Gravitasjonsforankring
v440:Forsterkning_og_Ombygging
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterkning_ombygning_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_andre
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_skra_vegger
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_skra_vegger_med_motvekt
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_vertikale_vegger
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_vertikale_vegger_med_motvekt
v440:G_S_Bru
v440:Generelle_Administrative_Data
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder
v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_distrikt
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_eier
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_funksjonskontraktomrade
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_kommune
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig
v440:Grunn_og_underbygning
v440:Grunn_og_underbygning_element
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper
v440:Grunnen
v440:Grunnen_Annen_grunn
v440:Grunnen_Armert_jord
v440:Grunnen_Byggegrop
v440:Grunnen_Erosjonssikring
v440:Grunnen_Fylling
v440:Grunnen_Grontareal
v440:Grunnen_Peler
v440:Grunnen_Skraningsbeskyttelse
v440:Grunnen_Spunt
v440:Heisutstyr
v440:Heisutstyr_Aggregat
v440:Heisutstyr_Annet_heiseutstyr
v440:Heisutstyr_Elektrisk_styreskap
v440:Heisutstyr_Hydrauliske_ror_slanger
v440:Heisutstyr_Loftesylinder
v440:Heisutstyr_Nodstrom_fra_ferje
v440:Heisutstyr_Radiostyring
v440:Heisutstyr_Signallys_for_ferjekaibru
v440:Heisutstyr_Vedlikeholdsoppheng_for_fk-bru
v440:Hengebru_med_bjelker
v440:Hengebru_med_bjelker_andre
v440:Hengebru_med_bjelker_ett_opphengt_sidespenn
v440:Hengebru_med_bjelker_ett_tarn
v440:Hengebru_med_bjelker_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Hengebru_med_bjelker_to_opphengte_sidespenn
v440:Hengebru_med_fagverk
v440:Hengebru_med_fagverk_andre
v440:Hengebru_med_fagverk_ett_opphengt_sidespenn
v440:Hengebru_med_fagverk_ett_tarn
v440:Hengebru_med_fagverk_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Hengebru_med_fagverk_to_opphengte_sidespenn
v440:Hengebru_med_kasse
v440:Hengebru_med_kasse_andre
v440:Hengebru_med_kasse_ett_opphengt_sidespenn
v440:Hengebru_med_kasse_ett_tarn
v440:Hengebru_med_kasse_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Hengebru_med_kasse_to_opphengte_sidespenn
v440:Hengebru_skrastagbru_flytebru_og_nedtrykket_rorbru
v440:Hengefagverksbru
v440:Hengekonstruksjon
v440:Hengekonstruksjon_Annen_hengekonstruksjon
v440:Hengekonstruksjon_Avstivningsbaerer
v440:Hengekonstruksjon_Baerekabel
v440:Hengekonstruksjon_Festeelement_baerekabel
v440:Hengekonstruksjon_Hengestang_med_feste
v440:Hengekonstruksjon_Sadel_lager_baerekabel
v440:Hengekonstruksjon_Tverrbaerer
v440:Hengverksbru
v440:Hengverksbru_andre
v440:Hengverksbru_parabel
v440:Hengverksbru_trapes_mellomliggende_brubane
v440:Hengverksbru_trapes_overliggende_brubane
v440:Hengverksbru_trapes_underliggende_brubane
v440:Hengverksbru_trekant_mellomliggende_brubane
v440:Hengverksbru_trekant_overliggende_brubane
v440:Hengverksbru_trekant_underliggende_brubane
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_andre
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_bunnplate
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_fjellfot
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_salefundament
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_salefundament_med_trykkbjelker
v440:Hvelv_i_fylling_korrugert
v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_andre
v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_bunnplate
v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_fjellfot
v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_salefundament
v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_salefundament_og_trykkbjelker
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_alt_murt_med_mortel
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_alt_murt_som_torrmur
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_andre
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_betonghvelv_overmur_med_mortel
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_betonghvelv_overmur_murt_som_torrmur
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_hvelv_i_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_med_mortel
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_som_torrmur
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_andre
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_betonghvelv_overmur_med_mortel
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_betonghvelv_overmur_murt_som_torrmur
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_med_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur
v440:Jernbanebru
v440:Kai
v440:Kai_Andre_kaier
v440:Kai_bevegelig_bru_og_andre_brutyper
v440:Kai_Liggekai_strandkai
v440:Kai_Liggekai_utstikker
v440:Kai_Ro-ro-rampe
v440:Kai_Sekundaerkai_
v440:Kai_Tilleggskai_strandkai
v440:Kai_Tilleggskai_strandkai_standard_1993
v440:Kai_Tilleggskai_utstikker
v440:Kai_Tilleggskai_utstikker_standard_1993
v440:Kaiutstyr
v440:Kaiutstyr_Annet_kaiutstyr
v440:Kaiutstyr_Fenderverk
v440:Kaiutstyr_Fortoyningsutstyr
v440:Kaiutstyr_Kantlist
v440:Kaiutstyr_Redningsutstyr
v440:Kasse
v440:Kasse_Annet_kasseelement
v440:Kasse_Bunnplate
v440:Kasse_Tverrbaerer
v440:Kasse_Tverrskott
v440:Kasse_Vegg
v440:Kassebru
v440:Kassebru_konstant_hoyde
v440:Kassebru_konstant_hoyde_andre
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_andre
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_skra_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_skra_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_tre_flere_skra_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_tre_flere_vertikale_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_konstant_hoyde_skra_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_skra_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_konstant_hoyde_tre_flere_skra_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_tre_flere_vertikale_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_vertikale_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_vertikale_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_variabel_hoyde
v440:Kassebru_variabel_hoyde_andre
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_andre
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_skra_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_skra_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_tre_flere_skra_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_tre_flere_vertikale_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_variabel_hoyde_skra_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_skra_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_variabel_hoyde_tre_flere_skra_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_tre_flere_vertikale_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_vertikale_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_vertikale_vegger_med_avstivning
v440:Klaffebru
v440:Klaffebru_andre
v440:Klaffebru_enarmet_bjelker
v440:Klaffebru_enarmet_fagverk
v440:Klaffebru_enarmet_kasse
v440:Klaffebru_toarmet_bjelker
v440:Klaffebru_toarmet_fagverk
v440:Klaffebru_toarmet_kasse
v440:Kodeliste
v440:Komponent
v440:Konstruksjoner_i_fylling
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Annet_konstruksjonselement_i_fylling
v440:Konstruksjoner_i_fylling_element
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Fundament_Bunnplate
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Hvelvelement
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Lastfordelingsplate
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Rorelement
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Tak
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vegg
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vinge
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper
v440:Konstruksjonsmaterialer
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Andre_
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Betong_
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Stal_
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Tre_
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Hulprofilstal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal
v440:Kulvert_bjelkeramme_ror_og_hvelv_i_fylling
v440:Kulvert_plassprodusert
v440:Kulvert_plassprodusert_andre
v440:Kulvert_plassprodusert_med_bunnplate
v440:Kulvert_plassprodusert_med_fjellfot
v440:Kulvert_plassprodusert_med_salefundament
v440:Kulvert_plassprodusert_med_salefundament_og_trykkbjelker
v440:Kulvert_prefabrikert
v440:Kulvert_prefabrikert_andre
v440:Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr1
v440:Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr2
v440:Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr3
v440:Kulvert_prefabrikert_med_plasstopt_bunnplate
v440:Landfeste_for_flyte-rorbru
v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Annet_landfesteelement
v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Fundament
v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Leddkonstruksjon
v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Senkekasse
v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Vegg
v440:Landkar
v440:Landkar_Annet_landkarelement
v440:Landkar_Dekkplate
v440:Landkar_Friksjonsplate
v440:Landkar_Fundament
v440:Landkar_Lastfordelingsplate
v440:Landkar_Oppleggsbjelke_frittbaerende
v440:Landkar_Vegg
v440:Lastdata
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser
v440:Lastdata_Kode_for_veggruppe
v440:Losmassetunnel
v440:Losmassetunnel_andre
v440:Losmassetunnel_hvelv_med_bunnplate
v440:Losmassetunnel_hvelv_uten_bunnplate
v440:Losmassetunnel_rektangulaert_tverrsnitt_med_bunnplate
v440:Losmassetunnel_rektangulaert_tverrsnitt_uten_bunnplate
v440:Marine_konstruksjoner
v440:Marine_konstruksjoner_Dykdalber
v440:Marine_konstruksjoner_Molo
v440:Motvektshus
v440:Motvektshus_Annet_motvektshuselement
v440:Motvektshus_Fundament
v440:Motvektshus_Hus
v440:Motvektshus_Pakjorselsvern
v440:Neddykket_rorbru
v440:Neddykket_rorbru_andre
v440:Neddykket_rorbru_fordelte_forankringer_tettere_enn_100_m
v440:Neddykket_rorbru_konsentrerte_forankringer
v440:Neddykket_rorbru_pa_bunnen_med_opplager
v440:Neddykket_rorbru_pa_bunnen_uten_opplager
v440:Neddykket_rorbruelement
v440:Normalt_utstyr
v440:Normalt_utstyr_Annet_normalt_utstyr
v440:Normalt_utstyr_Fuge_fugekonstruksjon
v440:Normalt_utstyr_Fugeterskel
v440:Normalt_utstyr_Lager_m_lageravsats
v440:Normalt_utstyr_Ledning_kabel
v440:Normalt_utstyr_Rekkverk
v440:Normalt_utstyr_Vannavlop_drenssystem
v440:Ordinar_bru_i_dagen
v440:Overbygning
v440:Overbygning_og_brudekke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane
v440:Overbygning_og_brudekke_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper
v440:Overflatebehandling
v440:Overflatebehandling_Betong
v440:Overflatebehandling_Stal
v440:Overflatebehandling_Tre
v440:Overvakningsanlegg
v440:Overvakningsanlegg_Annet_overvakningsanlegg
v440:Overvakningsanlegg_Avfuktingsanlegg
v440:Overvakningsanlegg_Instrumentering
v440:Overvakningsanlegg_Katodisk_beskyttelse
v440:Overvakningsanlegg_Sikkerhetsutstyr_skipspakjorsel
v440:Parallellfagverksbru
v440:Parallellfagverksbru_andre
v440:Parallellfagverksbru_mellomliggende_brudekke
v440:Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_hellende_endestaver
v440:Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_hellende_endestaversekundaersystem
v440:Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_vertikale_endestaver
v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_hellende_endestaver
v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_hellende_endestaver_sekundaersystem
v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_uten_vindavstivning
v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_vertikale_endestaver
v440:Pilar
v440:Pilar_Annet_pilarelement
v440:Pilar_Fundament
v440:Pilar_Pakjorselsvern
v440:Pilar_Rigel
v440:Pilar_Sokkel
v440:Pilar_Soyle_skive
v440:Plate-elementer_prefabrikerte_Andre
v440:Plate-elementer_prefabrikerte_Elementbru_nr_2
v440:Plate-elementer_prefabrikerte_Hulldekkeelementer
v440:Plate_elementer_prefabrikerte
v440:Plate_hovedbaeresystem
v440:Platebru_bjelkeplatebru_og_ribbeplatebru
v440:Platebru_massiv_BH5
v440:Platebru_massiv_BH5_andre
v440:Platebru_massiv_BH5_med_overliggende_forsterkning
v440:Platebru_massiv_BH5_med_underliggende_kantforsterkning
v440:Platebru_massiv_BH5_med_vinger
v440:Platebru_massiv_BH5_rektangulaert_tverrsnitt
v440:Platebru_massiv_BH5_skra_platekanter
v440:Platebru_med_spareror_BH5
v440:Platebru_med_spareror_BH5_andre
v440:Platebru_med_spareror_BH5_med_vinger
v440:Platebru_med_spareror_BH5_rektangulaert_tverssnitt
v440:Platebru_med_spareror_BH5_skra_platekanter
v440:Pontong
v440:Ramme_og_gitterbjelkebru_og_andre_bjelkebruer
v440:Rammebjelkebru
v440:Reservebru
v440:Reservebru_Acrow
v440:Reservebru_andre
v440:Reservebru_Bailey
v440:Reservebru_Unifloat_flytebru
v440:Reservebru_Universal_Mabey
v440:Ribbeplatebru
v440:Root
v440:Ror_i_fylling_glattvegget
v440:Ror_i_fylling_glattvegget_andre
v440:Ror_i_fylling_glattvegget_flatbunnet_lavprofil
v440:Ror_i_fylling_glattvegget_liggende_ellipse
v440:Ror_i_fylling_glattvegget_paereformet
v440:Ror_i_fylling_glattvegget_sirkulaert
v440:Ror_i_fylling_glattvegget_staende_ellipse
v440:Ror_i_fylling_korrugert
v440:Ror_i_fylling_korrugert_andre
v440:Ror_i_fylling_korrugert_flatbunnet_lavprofil
v440:Ror_i_fylling_korrugert_liggende_ellipse
v440:Ror_i_fylling_korrugert_paereformet
v440:Ror_i_fylling_korrugert_sirkulaert
v440:Ror_i_fylling_korrugert_staende_ellipse
v440:Rullebru
v440:Rullebru_andre
v440:Rullebru_bjelker
v440:Rullebru_fagverk
v440:Rullebru_kasse
v440:Skrastagbru_med_bjelker
v440:Skrastagbru_med_bjelker_andre
v440:Skrastagbru_med_bjelker_ett_tarn_ett_opphengt_spenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_ett_tarn_to_opphengte_spenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_ett_opphengt_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_to_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_to_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_kasse
v440:Skrastagbru_med_kasse_andre
v440:Skrastagbru_med_kasse_ett_tarn_ett_opphengt_spenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_ett_tarn_to_opphengte_spenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_ett_opphengt_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_to_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_to_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagfagverksbru
v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring
v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_andre
v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_apen_frontvegg_med_bakvegg
v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_apen_frontvegg_uten_bakvegg
v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_hel_frontvegg_med_bakvegg
v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_hel_frontvegg_uten_bakvegg
v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring
v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_andre
v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_kassetverrsnitt
v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_rortverrsnitt
v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_salefundament_apen_frontvegg
v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_salefundament_hel_frontvegg
v440:Spesielle_installasjoner
v440:Spesielle_installasjoner_Annen_spesiell_installasjon
v440:Spesielle_installasjoner_Brannslokkingsustyr
v440:Spesielle_installasjoner_Dreneringsanlegg
v440:Spesielle_installasjoner_El-forsyningsanlegg
v440:Spesielle_installasjoner_Maleutstyr
v440:Spesielle_installasjoner_Radio-_TV-utstyr
v440:Spesielle_installasjoner_Teleutstyr
v440:Spesielle_installasjoner_Ventilasjonsanlegg
v440:Spesielt_kaiutstyr
v440:Spesielt_kaiutstyr_element
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper
v440:Sprengverksbru
v440:Sprengverksbru_andre
v440:Sprengverksbru_trapes_mellomliggende_brubane
v440:Sprengverksbru_trapes_overliggende_brubane
v440:Sprengverksbru_trapes_underliggende_brubane
v440:Sprengverksbru_trekant_mellomliggende_brubane
v440:Sprengverksbru_trekant_overliggende_brubane
v440:Sprengverksbru_trekant_underliggende_brubane
v440:Statisk_system
v440:Stottekonstruksjon
v440:Stottekonstruksjon_Annet_stottekonstruksjonselement
v440:Stottekonstruksjon_element
v440:Stottekonstruksjon_Forankringsstag
v440:Stottekonstruksjon_Friksjonsplate
v440:Stottekonstruksjon_Fundament
v440:Stottekonstruksjon_Kjeglemur
v440:Stottekonstruksjon_Lastfordelingsplate
v440:Stottekonstruksjon_Vegg
v440:Stottemur_plassprodusert
v440:Stottemur_plassprodusert_andre
v440:Stottemur_plassprodusert_massiv
v440:Stottemur_plassprodusert_ribber_med_forankring
v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_
v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_med_forankring
v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_med_ribber
v440:Stottemur_prefabrikert
v440:Stottemur_prefabrikert_andre
v440:Stottemur_prefabrikert_armert_jord
v440:Stottemur_prefabrikert_bingemur
v440:Stottemur_prefabrikert_spunt
v440:Stottemur_prefabrikert_torrmur
v440:Stottemur_prefabrikert_tradkurver
v440:Svingbru
v440:Svingbru_andre
v440:Svingbru_likearmet_bjelker
v440:Svingbru_likearmet_fagverk
v440:Svingbru_likearmet_kasse
v440:Svingbru_ulikearmet
v440:Tarn
v440:Tarn_Annet_tarnelement
v440:Tarn_Fundament
v440:Tarn_Pakjorselsvern
v440:Tarn_Sokkel
v440:Tarn_Tarnbein
v440:Tarn_Tarnrigel
v440:Tilleggsutstyr
v440:Tilleggsutstyr_Annet_tilleggsutstyr
v440:Tilleggsutstyr_Inntaksrist_varegrind
v440:Tilleggsutstyr_Luke_dor
v440:Tilleggsutstyr_Lys
v440:Tilleggsutstyr_Overbygg_tak
v440:Tilleggsutstyr_Spesielle_skilt
v440:Tilleggsutstyr_Stoyskjerm
v440:Tilleggsutstyr_Utsmykning
v440:Tunnel_vegoverbygg
v440:Tunnelportal
v440:Tunnelportal_andre
v440:Tunnelportal_hvelv
v440:Tunnelportal_rektangulaert_tverrsnitt
v440:Tunnelportal_sirkulaert_tverrsnitt
v440:Tverrspent_plate
v440:Tverrspent_platebru_andre
v440:Tverrspent_platebru_elementer
v440:Tverrspent_platebru_lameller_plank
v440:Underbygning
v440:Utstyr
v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper
v440:Utstyr_Belysningstyper
v440:Utstyr_element
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper
v440:Utstyr_Fugetyper
v440:Utstyr_Guardrailtyper
v440:Utstyr_Instrumenttyper
v440:Utstyr_Lagertyper
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror
v440:Utstyr_Rekkverkstyper
v440:Utstyrs-_og_servicebygg
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Andre_utstyrs-_og_servicebygg
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Kontrolltarn
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Maskinhus
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Servicebygg
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Utstyrshus
v440:Vegbru
v440:Vegdata
v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over
v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane
v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb
v440:Vegdata_Kode_for_vegeier
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus
v440:Veglokk
v440:Veglokk_Boliglokk
v440:Veglokk_Naeringslokk
v440:Veglokk_Servicelokk
v440:x
Vegidentifisering